Club Pollença

El Club Pollença és una entitat centenària fundada el 1910 con a Club Ciclista Pollensín encara que des de la seva fundació va apostar per l’art, la cultura i l’oci com a forma d’expressió. De fet entre els fundadors hi havia reconeguts artistes com ara Montenegro, Boveri, Cittadini, Anglada Camarassa, Guillem Bestard, etc. El primer quadre de l’entitat fou cedit per Atilio Boveri l’any 1914, com posteriorment altres artistes feren, Llinàs, Montenegro, Cittadini, Dionís Bennassar, Cerdà, etc en són exemples. 

Amb aquests inicis no és gens estrany que el Club Pollença  al llarg del anys posseeixi una col.lecció d’art molt important que penja de les sales i salons de la seu de l’entitat. Hem de recordar que els inicis del que desprès seria el Certamen Internacional de Pintura de Pollença foren a la nostra entitat, als inicis dels anys 60, de fet el Club Pollença va formar part del trio d’entitats, juntament amb l’Ajuntament de Pollença i la Caixa Sa Nostra, que guardonaven als guanyadors anuals.

 Aquesta fou una altra part important en l’augment de la nostra pinacoteca, que abasta des de els inicis del segle XX, amb molts del integrants de la despès anomenada Escola Pollencina, fins als nostres dies.

És un  bon motiu, idò, poder mostrar part de la nostra pinacoteca en una exposició virtual gràcies a Kairoi-art, per divulgar aquestes obres i els seus autors que vàren deixar una petjada tant important a la història de Pollença

Gabriel March i Simó

President del Club Pollença