La Col·lecció Kairoi Art

La COL.LECCIÓ KAIROI ART és una col.lecció de pintura principalment mallorquina, integrada per obra de pintors locals, i de fora de Mallorca, fonalmentalment del segle XX, que han pintat a les nostres illes i ens han deixat el seu llegat. La Col.lecció, actualment integrada per 125 obres, neix en el contexte de la crisi social i econòmica iniciada l’any 2008, l’anomenda Gran Recessió, a partir d’un petit llegat pictòric que deixa el difunt Gaspar Sabater Rosselló (Esporles, Mallorca 1927-2015) i que ha anat ampliant-se progressivament amb successives adquisicions.

            La col.lecció KAIROI ART, vol esser una realitat viva, i oberta al públic. Es fonamentalment una realitat en construcció i en plena evolució, que no pretèn esgotar el gran nombre de pintors que al llarg dels segles XIX i XX han pintat les Illes Balears, però que neix amb el propòsit de crèixer i d’anar incorporant obra progressivament, amb l’objectiu d’esdevenir un referent, i sobretot, una col.lecció representativa, a l’hora que selectiva, de la pintura feta a Balears durant els dos darrers segles.

La Col.lecció, vol esser un homenatge en primer lloc, a totes aquelles persones que no han pogut triar la vida que volien viure, que víctimes de les seves circunstàncies personals, socials i econòmiques s’han vistes obligades a viure una vida que no varen poder triar, i que en definitiva, no era la seva. En segon lloc, vol esser un homenatge a la bellesa de les nostres illes, el testimoni del qual ha quedat inmortalitzat a través de l’obra dels nombrosos pintors, alguns de renom, altres, quasi anònims, que al llarg dels segles XIX i XX han pintat a la nostra terra i ens han deixat un inmens patrimoni artístic, autèntic tresor el qual tenim l’obligació i el deure moral de salvaguardar, promoure, i transmetre a les generacions futures.

La COL.LECCIÓ KAIROI ART és una col.lecció de pintura principalment mallorquina, integrada per obra de pintors locals, i de fora de Mallorca, fonalmentalment del segle XX, que han pintat a les nostres illes i ens han deixat el seu llegat. La Col.lecció, actualment integrada per 125 obres, neix en el contexte de la crisi social i econòmica iniciada l’any 2008, l’anomenda Gran Recessió, a partir d’un petit llegat pictòric que deixa el difunt Gaspar Sabater Rosselló (Esporles, Mallorca 1927-2015) i que ha anat ampliant-se progressivament amb successives adquisicions.

            La col.lecció KAIROI ART, vol ser una realitat viva, i oberta al públic. És fonamentalment una realitat en construcció i en plena evolució, que no pretèn esgotar el gran nombre de pintors que al llarg dels segles XIX i XX han pintat les Illes Balears, però que neix amb el propòsit de créixer i d’anar incorporant obra progressivament, amb l’objectiu d’esdevenir un referent, i sobretot, una col.lecció representativa, alhora que selectiva, de la pintura feta a Balears durant els dos darrers segles.

La Col.lecció, vol ser un homenatge en primer lloc, a totes aquelles persones que no han pogut triar la vida que volien viure, que víctimes de les seves circumstàncies personals, socials i econòmiques s’han vist obligades a viure una vida que no varen poder triar, i que en definitiva, no era la seva. En segon lloc, vol ser un homenatge a la bellesa de les nostres illes, el testimoni del qual ha quedat immortalitzat a través de l’obra dels nombrosos pintors, alguns de renom, altres, quasi anònims, que al llarg dels segles XIX i XX han pintat a la nostra terra i ens han deixat un inmens patrimoni artístic, autèntic tresor el qual tenim l’obligació i el deure moral de salvaguardar, promoure, i transmetre a les generacions futures.

Illes Balears: Un mar d'art ens agermana

Illes Balears: Un món d'art per a compartir