LA LLUM

Anglada Camarasa

Pascual roch minué

Guillem Gil

400-MARIA DALMAU

MARIA DALMAU

GASPAR RIERA

410-DANIEL CODORNIU

DANIEL CODORNIU

JOAN VIVES LLULL

RIGOBERTO SOLER

LLORENÇ CERDà

PASCUAL DE CABO

TOMAS HORRACH BIBILONI

Santiago rosiñol

WILLIAM DEGOUVE DE NUNCQUES

Joaquín Sorolla

Francesc poch romeu

JOAN MIRALLES

JOAN FUSTER BONNIN