Descobreix Kairoi Art :

Kairoi ART és una iniciativa ciutadana, de caràcter altruista, que neix i es desenvolupa en el si de la societat civil, i que té per objecte la difusió, la promoció i la conservació de la Pintura de les Illes Balears. Desde 2019, és també una Marca Nacional registrada per l’Oficina Espanyola de Patents i Marques.

Kairoi, és el nominatiu plural de Kairós, antiga paraula del grec clàssic, la qual fa referència a com és viscut el temps, a la vivència del temps. Kairoi és temps d’esperança, d’adveniment; és la vivència del temps en un contexte de profunts canvis i transformacions socials, econòmiques i tecnològiques que marquen la societat de les Illes Balears de principis de segle XXI.

La COL·LECCIÓ Kairoi ART és un homenatge a tots aquells artistes, alguns famosos, altres anònims, nascuts tots ells o vinculats principalment a Mallorca, que van pintar la llum i la bellesa de les nostres illes, i que, a través de la seva obra pictòrica van deixar per a les generacions futures el llegat de les seves vivències personals i col·lectives, així com el testimoni de la relació entre l’artista i el seu entorn, plasmat en la pintura figurativa de les Illes Balears dels segles XIX i XX. Un patrimoni artístic únic, d’un valor excepcional, que tots tenim el deure i la responsabilitat de preservar.

 

Descobreix Kairoi Art :

KAIROI ART és una iniciativa ciutadana, de caràcter altruista, que neix i es desenvolupa en el si de la societat civil, i que té per objecte la difusió, la promoció i la conservació de la Pintura de les Illes Balears. Des del 2019, és també una Marca Nacional registrada per l’Oficina Espanyola de Patents i Marques.

Kairoi, és el nominatiu plural de Kairós, antiga paraula del grec clàssic, la qual fa referència a com és viscut el temps, a la vivència del temps. Kairoi és temps d’esperança, d’adveniment; és la vivència del temps en un contexte de profunds canvis i transformacions socials, econòmiques i tecnològiques que marquen la societat de les Illes Balears de principis de segle XXI.

La COL·LECCIÓ KAIROI ART és un homenatge a tots aquells artistes, alguns famosos, altres anònims, nascuts tots ells o vinculats principalment a Mallorca, que van pintar la llum i la bellesa de les nostres illes, i què, a través de la seva obra pictòrica van deixar per a les generacions futures el llegat de les seves vivències personals i col·lectives, així com el testimoni de la relació entre l’artista i el seu entorn, plasmat en la pintura figurativa de les Illes Balears dels segles XIX i XX. Un patrimoni artístic únic, d’un valor excepcional, que tots tenim el deure i la responsabilitat de preservar.